Ringsteken met ‘Senior’-aanspanningen

22 augustus 2022 | 15.30 uur

15.30 uur: op de Kerklaan
De prijsuitreiking versieringen Senior’-aanspanningen is vóór het ‘kampen’ van het ringsteken.

Hopelijk gaat het zonnetje ons op deze dag vergezellen! Er zijn drie prijzen beschikbaar voor het ringsteken en één prijs voor het bestgaande paard. Het koppel Nico de Jong en Miriam van ´t Klooster waren de laatste keer in 2019 de glorieuze winnaars van de wisselbeker die beschikbaar is gesteld door Jurgen Krijnen. Bestgaande paard was toen wederom Bud de Gooijer met Alwin. Het zal dit jaar extra moeilijk worden, want aan de top komen is één, aan de top blijven is veel lastiger.

Galopperen is ten strengste verboden. Dubbel rijden is NIET toegestaan.

Oefenen ringsteken voor ruiters (pony’s/paarden) en menners
Ter voorbereiding op het ringsteken in de kermisweek wordt op zaterdag 10 augustus op het Stad en Lande Ruiters verenigingsterrein oefenringsteken voor ruiters (vanaf 14.00 uur) en menners (vanaf 16.00 uur) gehouden.
Kosten deelname: € 5,- per ruiter/aanspanning. Deelnemers hoeven geen lid te zijn van Stad en Lande Ruiters. Het dragen van een ruitercap is verplicht.

Inschrijving en deelname aan het ringsteken geschiedt geheel voor eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid. De organisatie kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden t.a.v. eventuele calamiteiten. Verzekering is derhalve een zaak van de deelnemer(ster) zelf.

Tip voor alle deelnemers: Lees het reglement om misverstanden te voorkomen.