Ringsteken op ongezadelde paarden

20 augustus 2022 | 11.15 uur

11.15 uur: op het terrein van Stad en Lande Ruiters
Ingang terrein SLR op de hoek Meentzoom - Schapendrift. Na het ringsteken op ongezadelde pony’s volgt de prachtige sportieve strijd van het ringsteken op ongezadelde paarden! Dit jaar dus op het terrein van Stad en Lande dat een mooie locatie is voor deze spectaculaire activiteit. Blijven zitten op een ongezadeld paard is al lastig dus laat staan als je er ook nog een ring bij moet steken. Maar de deelnemers zijn meestal geoefende ruiters die op het paard hun mannetje (of vrouwtje) staan. Inschrijven ter plaatse vanaf 10.15 uur.

Voor het ringsteken op ongezadelde paarden geldt dat na één proefronde er drie rondes volgen voor de wedstrijd. Voor elke categorie zijn drie prijzen beschikbaar voor het ringsteken en één voor de schoonste galop. Voor de kampioen ringsteken is de Piet Boersen-wisseltrofee. Voor alle deelnemers is er na afloop een fraaie rozet tegen inlevering van het startnummer en de ringsteekstok.

• Het is niet toegestaan met dezelfde viervoeter mee te doen die ook is gestart bij de pony’s of de paarden.
• Voor alle deelnemers is er na afloop een fraaie rozet tegen inlevering van het startnummer en de ringsteekstok.
• Lees het reglement dat onderaan deze pagina kan worden gedownload.

Oefenen ringsteken voor ruiters (pony’s/paarden) en menners
Ter voorbereiding op het ringsteken in de Kermisweek wordt op zaterdag 13 augustus op het verenigingsterrein van Stad en Lande Ruiters oefenringsteken gehouden voor ruiters (vanaf 14.00 uur) en menners (vanaf 16.00 uur). Kosten deelname: € 5,- per ruiter/aanspanning. Deelnemers hoeven geen lid te zijn van Stad en Lande Ruiters. Het dragen van een ruitercap is verplicht.

 

Inschrijving en deelname aan het ringsteken geschiedt geheel voor eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid en staat open voor geoefende ruiters, die tijdens de wedstrijden een passende ruitercap dragen. De organisatie kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden t.a.v. eventuele calamiteiten. Verzekering is derhalve een zaak van de deelnemer(ster) zelf.