OVB Jaarverslag 2019

Geachte leden,
Door de uitbraak van het coronavirus en de hiermee gepaard gaande maatregelen heeft onze jaarvergadering dit jaar niet kunnen plaatsvinden. Statutair zijn wij verplicht de jaarcijfers, begroting, notulen 2019 en het OVB jaarverslag 2019 aan onze leden ter goedkeuring voor te leggen. Dit hebben wij inmiddels gedaan. Het financieel jaarverslag en de notulen konden door de leden schriftelijk worden aangevraagd. De reactietermijn liep tot 1 oktober 2020. Na verwerking van de reacties zijn de jaarstukken nu definitief.

Alleen samen kunnen wij corona de baas
.

Het bestuur hoopt dat in 2021 weer alle activiteiten kunnen plaatsvinden.


Met vriendelijke groet,

Mona Deuning-Lucardie
Voorzitter a.i.