maandag, 11 oktober 2021

Op 7 oktober jl. is Aty Lindeman-Strengholt overleden. Gedurende vele jaren was zij secretaris van de Oranje Vereniging Blaricum. Dankbaar voor wat zij voor velen heeft betekend, laat zij voor heel Blaricum een mooie herinnering achter: Aty heeft zich beijverd om het feestterrein aan de Torenlaan hoek Bussummerweg om te dopen in ‘Oranjeweitje’. Zo is zij voor Blaricum, dat zij zo lief had, een blijvende herinnering.

Bestuur Oranje Vereniging Blaricum
(Foto Peter van Rietschoten)